RDmobility. Persoonlijk advies over de aanschaf van een rolstoel of handbike

RDmobility hecht veel waarde aan het geven van een persoonlijk advies. De aanschaf van een rolstoel of een handbike is een intensief traject. Vanuit RDmobility worden eerst de persoonlijke wensen geïnventariseerd. Ook is er volop aandacht voor het opmeten van het lichaam, waardoor het tot op detailniveau maatwerk kan worden geleverd. Op basis van deze inventarisatie kan RDmobility een persoonlijk advies geven over de aanschaf van een rolstoel, handbike of een accessoire. Daarnaast kan RDmobility adviseren en ondersteuning verlenen bij onderwerpen als Wet Maatschappelijke Ondersteuning en eventuele trajecten voor vergoedingen bij zorgverzekeraars en gemeenten.

Vanzelfsprekend is advies gratis en bestaat dit uit het begeleiden van het traject naar een rolstoel of handbike op maat.

Neem contact op met RDmobility

RD Mobility - Roger Daal. Persoonlijk advies over de aanschaf van een rolstoel of handbike

Advisering en ondersteuning WMO-trajecten

RDmobility heeft een zeer uitgebreide ervaring met het werken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De wet die regelt dat mensen met een (gedeeltelijke) beperking hulpmiddelen kunnen krijgen die nodig zijn. In de basis gaat het om hulpmiddelen die men langer dan zes maanden nodig heeft. De uitvoering van de WMO ligt bij de gemeente. Daarmee bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt voor ondersteuning door de WMO. Het lastige is dat elke gemeente een eigen beleid voert. Binnen de ene gemeente is meer mogelijk dan bij de andere, waarbij ook doorlooptijden enorm kunnen verschillen.

Vaak genoeg kan er ook gevraagd worden om een onderzoek, waarbij dit onderzoek wordt uitgevoerd door een deskundige binnen de gemeente of een in te huren externe deskundige. Nadat bekend is waar u recht op heeft, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • hulpmiddel direct via de WMO regeling van de betreffende gemeente
  • hulpmiddel aanschaffen via een Persoonsgebonden Budget (PGB)

RDmobility informeert u graag over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn bij het op maat laten van maken van een rolstoel, een Swiss-Trac of een handbike. Neemt u hiervoor eens vrijblijvend contact op.

Neem contact op met RDmobility

RD Mobility - Advisering en ondersteuning WMO-trajecten

Professioneel advies over materialen en ontwikkelingen

Roger Daal heeft als doel om met RDmobility de aanschaf van een rolstoel of handbike zo transparant mogelijk te maken. Via de website en Social Media laat RDmobility graag zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Roger Daal treedt ook als adviseur op voor rolstoelgebruikers die nog meer willen halen uit hun sport. Zowel voor de recreatieve, als voor de topsporter liggen er nog vele kansen om efficiënter om te gaan met het materiaal. Wij werken ook regelmatig samen met Coen Vuijk (“Motion Matters”) en Pim van Hekken (Handbiker). Met deze partijen hebben we heel veel kennis in huis met als doel een beter product te kunnen leveren

Neem contact op met RDmobility

RD Mobility - Professioneel advies over materialen en ontwikkelingen
RD Mobility - Oracing logo
RD Mobility - Swiss Trac logo
RD Mobility - Carbolife logo